Oversvømmelser har større betydning for boligkøberne

Ny analyse: Stigning på 24 % på fire år

11. januar 2024

2023 har været det vådeste år nogensinde, og året sluttede med stormflod og storm.

Det har sat sig sine spor i boligkøberne, viser en undersøgelse som analysevirksomheden YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home og TV2 med besvarelser fra ca. 2.000 voksne danskere.

62 % svarer i den repræsentative undersøgelse, at risikoen for oversvømmelse ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ vil have betydning for deres boligvalg, hvis de skulle flytte til en anden bolig.

I forhold til en tilsvarende undersøgelse i starten af 2020, så er det en stigning på 24 %.

Dengang var det i alt 50 %, der svarede, at risikoen for oversvømmelse ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ ville have betydning for deres boligvalg.

Samtidig viser undersøgelsen fra YouGov og Home, at det især er andelen, der svarer ’i meget høj grad’, som er steget siden 2020.

  • ”Stigningen er ikke overraskende. De seneste par år, og ikke mindst i løbet af 2023, har vi fået syn for sagen – klimaforandringerne påvirker vores vejr og folks overvejelser omkring valg af bolig,” siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Kun 5 % svarer i undersøgelsen, at risikoen for oversvømmelse ’slet ikke’ ville have betydning for deres boligvalg, hvis de skulle flytte. Tilbage i 2020 var det 7 %.

FAKTA: Få boligejere frygter oversvømmelser

  • Blandt nuværende boligejere er det kun 3 % blandt helårsbeboerne og 4 % blandt sommerhusejerne, der ’i høj grad’ eller ’meget høj grad’ frygter, at deres nuværende hjem er i risiko for oversvømmelser efter skybrud, stormflod eller forhøjet vandstand.
  • Undersøgelsen fra Home og YouGov viser desuden, at flest danskere, 34 %, mener, udgifterne til at sikre de hjem i Danmark, der er i risiko for oversvømmelse skal fordeles ligeligt mellem ejerne, kommunerne og staten.
  • Næst flest, 24 %, mener, at boligejerne selv må til lommerne.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for ejendomsmæglerkæden Home. Der er i alt gennemført 2010 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 8. - 15. december 2023.

Altså efter stormfloden d. 20-21. oktober, men før stormen Pia, den kraftigste storm i otte år, der ramte især vestkysten d. 22. december.

Kilde: YouGov for Home, dec. 2023

 

Foto: Colourbox

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder