’Myth buster’: Flere unge rykker i ejerboliger

Overraskende: Trods historier om svær adgang til boligmarkedet er andelen af unge boligkøbere stigende

23. oktober 2023

De unge boligkøbere vinder ’markedsandele’ på boligmarkedet. Det konkluderer Realkredit Danmark i en ny analyse.

Ved at se på data for ejerskiftesager i perioden 2018 – 2023 og opdelt perioden i tre – før corona (2018-2019), corona (2020-2022) og efter corona (2023) - punkterer seniorøkonom Haris Coric myten om, at unge mennesker er efterladt på perronen i forhold til adgang til boligmarkedet.

  • ”Selv i københavnsområdet, hvor omkostningerne ved at købe og eje en bolig i forhold til de disponible indkomster er på relativt høje niveauer i en historisk kontekst, vinder unge boligkøbere markedsandele,” siger Haris Coric og understreger, at det er sammenlignet med den demografiske udvikling.


Altså er der i analysen taget høje for, om der generelt er blevet flere eller færre unge i perioden.

I ejendomsmæglerkæden home kalder man det ’overraskende’, at de unge i højere grad indtager ejerboligmarkedet.

  • ”De yngre boligkøbere driver i høj grad fremgangen på boligmarkedet, og de er altså på fremmarch på trods af kraftige rentestigninger og relativt høje boligpriser,” siger boligmarkedsanalytiker i home Henrik Hauthorn Jensen.


Næsten hver 4. lejlighed købes af en under 30
Andelen af unge købere er stigende både på ejerlejligheds- og husmarkedet, viser Realkredit Danmarks analyse.

Hvor de 18-29-årige stod for næsten 17 % af alle køb af ejerlejligheder i perioden 2018-2019, så er det tæt ved hver fjerde (ca. 24 %) ejerlejlighedshandel i år, der udgøres af denne gruppe.

For de 30-39-årige, så handles tæt ved 3 ud af 10 ejerlejligheder i år af denne aldersgruppe, hvor andelen lå nede på 21,6 % før corona. Og under corona-pandemien stod de 30-39-årige for 22,6 % af handlerne, så deres andel har været støt stigende de seneste fem år.

Den generelt høje andel af købere af ejerlejligheder under 40 år er ifølge Haris Coric ikke en overraskelse i sig selv, da mange yngre boligkøbere ofte gør sin entre på boligmarkedet via køb af ejerlejlighed – især i tiden under og efter studierne.

Han forklarer, at flere unge flytter til storbyen, og det spiller ind.

  • ”I storbyerne er der flere ejerlejligheder til salg, og dermed er det naturligt for de unge at starte med denne boligtype.”


Flere unge huskøbere end før corona
Men de yngre boligkøbere kaster sig ifølge seniorøkonomen også i højere grad over huse og rækkehuse:
Således stod de 18-29-årige for 8,8 % af handlerne i årene 2018-2019, mens de 30-39-årige havde en andel på 23 %. I år har de to aldersgrupper stået for henholdsvis 11,8 % og 29 % af handlerne af parcel- og rækkehuse og er altså gået pænt frem i markedsandele.

En mulig forklaring på fremgangen hos især de 30-39-årige fra corona til 2023 kalder han ’bytteforholdseffekten’ for dem der bor i ejerlejligheder.

  • ”Sidste års boligprisfald kan have givet blod på tanden for denne aldersgruppe i forhold til huskøb, selv med tanke på de høje renteniveauer.”

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder