Mindre lys i sommerhusområderne i vinterhalvåret

6. september 2023

Fald efter Corona og krig: Færre bor i sommerhuset hele året. De ældste sommerhusbeboere bliver dog boende i sommerlandet, men færre nye kommer til. Se tal for udviklingen i alle regioner, landsdele og kommuner

Færre bor i sommerhus hele året, end før Corona-nedlukninger og Ruslands invasion af Ukraine.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden home har set nærmere på.

”Der er blevet lidt mørkere i sommerhusområderne uden for sæsonen. Vi ser en støt tilbagegang siden 2018, hvor antallet af sommerhusejere, der boede hele året i sommerhuset toppede,” siger boligmarkedsanalytiker i home Henrik Hauthorn Jensen.

Årsagerne vender vi tilbage til.

I 2023 har 30.758 sommerhusejere deres sommerhus registreret som helårsbolig. I 2020, lige før Corona brød ud, var det 32.330, og toppen blev nået i 2018 med 34.389 sommerhusbeboere året rundt. En tilbagegang på landsplan omkring 3.600 personer svarende til 10,6 %.

Opgjort i antal huse er det nu 18.625 sommerhuse, der bliver brugt som helårsbolig af ejeren.

I 2020 var 19.226 sommerhuse helårsbolig. Og i 2018 var det oppe på 20.295 sommerhuse. Altså et fald på 1.670 sommerhuse svarende til 8,2 %.

Tilbagegangen er mest tydelig i de store sommerhuskommuner i nærheden af København og Aarhus. (se vedhæftede Excel/PDF). I Gribskov kommune er der alene blevet 1.250 færre med helårsadresse i sommerhuset (29 %), og i Syddjurs kommune er faldet på over 450 borgere (30,2 %)

På Djursland oplever indehaver af home Ebeltoft og home Rønde, Morten Skovholm, at færre end tidligere blandt de midaldrende sommerhusejere har lyst til at bo i sommerhus hele året.

”De er mere tilbøjelige til at bytte parcelhuset ud med en lejlighed eller et rækkehus tættere på børn og børnebørn i og omkring de større byer, og holder fast i sommerhuset som sommerhus i stedet for som hjem hele året,” fortæller den lokale home-mægler og uddyber:”Mange har nok haft drømmen og udlevet den, men må erkende, at der er fantastisk i sommerhuset om sommeren med liv og glade dag, men meget mørkt og måske også lidt ensomt i vinterhalvåret,” siger Morten Skovholm.

I Nordsjælland oplever Lars Bøgelund, der er indehaver af fire home-butikker, også mindre interesse for at bruge sommerhuset til helårsbolig.

”Sommerhuspriserne er steget meget under Corona, og i flere byer i det nordsjællandske kan du faktisk bo billigere i et helårshus, hvor der er mere liv og gadelys end ude i sommerhusområderne,” forklarer Lars Bøgelund.

På Møn peger home-mægler Michael Stender på en anden årsag.

”Mit umiddelbare bud er, at der er kommet flere yngre sommerhusejere efter Corona, og en del af dem, der har haft sommerhus i mange år har valgt at sælge til gode priser drevet af den store efterspørgsel.”

Møn-mægleren fremhæver også, at de høje energipriser og sommerhuse, der ikke er så godt isolerede som helårshuse, kan have drevet nogle af helårsbeboerne i sommerlandet væk.

De ældste bliver i sommerhuset

Tallene fra Danmarks Statistik viser ifølge Homes beregning også, at det er de ældre sommerhusejere på 80 år eller derover, som byttede parcelhuset ud med sommerhuset for år tilbage, der bliver boende. Således er antallet vokset støt siden 2015 og cirka fordoblet til omkring 3.800 over 80 år, der bor i sommerhus hele året.

Alene siden 2020 er der blevet 864 flere permanente sommerhusbeboere på +80 år.

”De ældre sommerhusejere, der på et tidspunkt har valgt at bo i sommerhus hele året, holder ved – af lyst eller nød – mens der kommer færre nye yngre seniorer til som helårsbeboere til sommerhusområderne,” siger Henrik Hauthorn Jensen fra home.

De 60-69-årige helårsbeboere i sommerhuse er gået tilbage med 11,8 % siden 2020 og har været på retur siden det toppede i 2013 med ca. 12.500 af de 60-69-årige sommerhusejere med bopæl i sommerhuset.

Det er under 10 % af landets ca. 220.000 sommerhuse, der bruges som helårsbolig.

Man skal være pensionist og have ejet sommerhuset mindst et år, før man kan få lov at bo i det hele året rundt.

FAKTA:
Fritidshuse beboet af ejer,
(antal personer)

             

Aldersgrupper

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2023

Udvikling 20-23

Udvikling 20 til 23 i %

0-5 år

349

319

286

279

252

214

169

-45

-21,0

6-11 år

527

484

464

413

378

330

207

-123

-37,3

12-17 år

683

687

668

653

591

550

434

-116

-21,1

18-24 år

497

560

564

604

568

554

489

-65

-11,7

25-29 år

252

239

251

248

212

201

211

10

5,0

30-39 år

765

726

694

691

593

549

440

-109

-19,9

40-49 år

1.959

1.925

1.834

1.759

1.534

1.381

1.013

-368

-26,6

50-59 år

3.850

3.894

3.891

3.945

3.531

3.441

3.147

-294

-8,5

60-69 år

12.236

12.129

11.741

11.536

10.497

9.837

8.679

-1158

-11,8

70-79 år

9.027

9.859

10.816

11.804

12.180

12.338

12.170

-168

-1,4

80-89 år

1.712

1.889

2.090

2.278

2.474

2.718

3.539

821

30,2

90 år og derover

144

152

172

179

188

217

260

43

19,8

 I alt

32.001

32.863

33.471

34.389

32.998

32.330

30.758

-1572

-4,9

Kilde: Danmarks Statistik/beregning: home

         Note: Årene 2021 og 2022 er midlertidigt lukket grundet fejl i data fra Bygnings- og Boligregistret. Tabellen vil blive opdateret, så snart der foreligger reviderede data for de pågældende år.

 Fritidshuse beboet af ejer

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2023

Antal

15.869 

16.858 

17.376 

17.949 

18.349 

18.748 

19.277

19.695

20.295

19.523

19.226

18.625

Kilde: Danmarks Statistik

INFO: Se gode råd her, inden du flytter i sommerhus hele året:

https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/oktober-2022/guide-flyt-i-sommerhus-vinteren-over/


Foto: Fald siden 2018: Færre pensionister bor i sommerhus hele året. Foto: Piet Simonsen

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder