Her er forklaringen på ”det største prisfald i 10 år"

13. marts 2024

Ekstra run på de dyreste københavnske lejligheder i jagten på skatterabat før nytår trækker gennemsnitspriserne ned nu, hvor andelen af dyre handler er dykket

I morgen kommer nye tal for boligpriserne i februar, og de er ventet med spænding af købere, lejlighedsejere, ejendomsmæglere og bankøkonomer. 

For en månedstid siden rullede overskriften ”Nye boligtal viser største prisfald i 10 år” i medierne, og historien var, at lejlighederne var faldet markant i pris fra december til januar.

Blandt andet fordi det nu var blevet dyrere at købe lejlighed med nye boligskatteregler, og at der var handlet mange lejligheder før nytår.

Men det var ikke hele forklaringen.

Nu kan home – med data for København By fra Boligsiden – uddybe:

En væsentlig årsag til prisfaldet er, at der blev handlet ekstra mange af de dyreste lejligheder i december og markant færre i januar.

Den forskel i handler sætter sig tydeligt i gennemsnitsprisen.

Cirka halvdelen af prisfaldet på lejligheder skyldtes, at der var en markant anden sammensætningen af handler i januar end i december, viser analysen fra home.

”Vi kan nu dokumentere, at del købere – og sælgere – havde travlt med at få en skatterabat hjem på især de dyreste lejligheder inden nytår. Antallet af handler steg generelt i 2023 – og der var især mere run sidst på året,” siger Michael Dalsager, senior kommunikationskonsulent og talsperson.
  • Homes analyse viser, at andelen af de dyreste lejligheder over 6 mio. kr. toppede i december 2023 med knap hver 4. lejlighed (22,9 %).
  • I januar 2024 var det færre end hver 5. af lejlighederne (18,2 %), der kostede over 6 mio. kr.

’Skattetænkningen’ i 2023 spiller ind på prisudviklingen i det nye år.

Danske Bank har regnet på prisstatistikken fra Boligsiden og home og konkluderer, at den nye sammensætning af handler har påvirket den gennemsnitlige kvm-pris i statistikken.

  • Omtrent halvdelen af prisfaldet på cirka 3 % skyldes, at der er solgt en mindre andel af de dyre lejligheder.
  • Dvs. hvis fordelingen havde været den samme i januar som i december, så var den gennemsnitlige kvm-pris kun faldet halvt så meget.

I beregningen er der brugt de rene månedstal for salgspriserne (uden tre mdr. glidende gns. eller sæsonkorrektion) for at zoome ind på den konkrete månedsudvikling.

”Populært sagt ser faldet i den gennemsnitlige lejlighedspris altså mere markant ud på papiret, end det er,” siger Michael Dalsager og peger på, at det var ventet, at lejlighedsmarkedet – især i København – ville blive mere stille efter en travl tid.

”Men det kan snart være på vej ind i en ny gænge. Vi hører positive toner fra mæglerne, og flere bankøkonomer mener heller ikke, at der bliver tale om et langvarigt dødvande, fordi mange ting trækker i en positiv retning,” siger Michael Dalsager fra home.

Fakta: Sådan fordelte lejlighedshandlerne sig i 2023 og i starten af 2024

  • Statistikken viser, at der blev handlet flere lejligheder til over 6 mio. kr. frem mod nytår i København By (landsdel) og klart flere end i starten af 2023 (se tabel og diagram).
  • I januar 2024 faldt andelen af de dyreste lejligheder markant.
  • Andelen og antallet af handler til over 6 mio. kr. er dog fortsat større end for et år siden.

Tabellen viser antal solgte lejligheder i København By fordelt på prisintervaller.

Note: Boligsiden har endnu ikke offentliggjort priser og handler for februar

             

 

Antal

202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312

202401

< 2 mio. kr

50

59

60

53

41

60

36

56

44

48

55

35

35

2 - 3 mio. kr

131

181

186

163

155

155

132

156

141

191

187

133

105

3 - 4 mio. kr

63

95

100

118

143

134

99

112

109

126

109

92

74

4 - 5 mio. kr

58

86

83

91

87

92

75

109

92

129

95

74

77

5 - 6 mio. kr

37

38

51

48

68

60

59

82

67

82

59

64

50

> 6 mio. kr

58

59

83

100

98

128

100

150

133

145

130

118

76

Samlet

397

518

563

573

592

629

501

665

586

721

635

516

417

Andel

                         

< 2 mio. kr

12,6%

11,4%

10,7%

9,2%

6,9%

9,5%

7,2%

8,4%

7,5%

6,7%

8,7%

6,8%

8,4%

2 - 3 mio. kr

33,0%

34,9%

33,0%

28,4%

26,2%

24,6%

26,3%

23,5%

24,1%

26,5%

29,4%

25,8%

25,2%

3 - 4 mio. kr

15,9%

18,3%

17,8%

20,6%

24,2%

21,3%

19,8%

16,8%

18,6%

17,5%

17,2%

17,8%

17,7%

4 - 5 mio. kr

14,6%

16,6%

14,7%

15,9%

14,7%

14,6%

15,0%

16,4%

15,7%

17,9%

15,0%

14,3%

18,5%

5 - 6 mio. kr

9,3%

7,3%

9,1%

8,4%

11,5%

9,5%

11,8%

12,3%

11,4%

11,4%

9,3%

12,4%

12,0%

> 6 mio. kr

14,6%

11,4%

14,7%

17,5%

16,6%

20,3%

20,0%

22,6%

22,7%

20,1%

20,5%

22,9%

18,2%

Kilde: Boligsiden og home

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder