Flest tror på ro på boligpriserne

8. marts 2024

Det er mest de unge i Hovedstaden, der har tiltro til stigende boligpriser i 2024. Og mændene er mindst i tvivl om udviklingen

De fleste danskere regner med, at boligpriserne holder sig stort set uændrede i løbet af 2024

Det viser en spørgeundersøgelse, som analysevirksomheden YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning.

I undersøgelsen, der har ca. 2.000 besvarelser, mener et flertal – ca. 38 % - at, hvis de køber en bolig nu, vil den være omtrent det samme værd (-1 til +1 % ændring) om et år.

Næst flest, 23 %, mener, at boligen vil være 2 til 4 % mere værd om et år, mens det kun er 6 %, der tror på et tilsvarende prisfald

Ca. 7 % tror på prisstigninger på 5 % eller derover. Ca. 1 % tror omvendt, at prisen vil være faldet mere end 5 % om et år.

I home vurderer man, at danskerne generelt har ret realistiske forventninger til boligprisernes udvikling.

  • ”Der er heller ikke mange økonomiske eksperter, der forventer mere end moderate prisstigninger i løbet af 2024,” siger boligmarkedsanalytiker i home Henrik Hauthorn Jensen.

I Realkredit Danmark, som er en del af Danske Bank-koncernen, lyder prognosen fx på, at huspriserne i hele 2024 vil stige mellem 0-3 %. 

Det vil især være drevet af en solid fremgang i købekraften, stabile til svagt faldende renter og en forhåbentlig blød landing af dansk økonomi, vurderer Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Også boligskattereformen giver lidt medvind til det brede boligmarked, da boligskatterne falder på langt hovedparten af markedet, vurderer han.

Har det med at overraske
I virkeligheden er det meget svært at spå om udviklingen i boligpriserne, påpeger home, for boligpriserne har det med at overraske.

  • ”Ikke mindst de sidste par år har det været en nærmest umulig opgave, da boligmarkedet påvirkes af forhold i verden omkring os; først fik Corona priserne til at stige voldsomt, siden udløste krigen i Ukraine stærkt stigende energipriser og inflation, og endelig steg renten markant, hvilket satte priserne under pres, for siden at falde lidt i slutningen af 2023,” fortæller Henrik Hauthorn Jensen.


FAKTA fra undersøgelsen: De yngre i Hovedstaden mest optimistiske
Flest yngre mennesker i Region Hovedstaden tror på, at boligpriserne kan fortsætte den opadgående tendens fra 2023, viser undersøgelsen fra YouGov for home.

At boligen om et år vil være ’noget mere værd’(+5 % eller mere), er det næsten 11 % af de 18-29-årige i Hovedstaden, der tror på, mens ca. 37 % i aldersgruppen regner med, at boligen vil være 2-4 % mere værd om et år. 
Altså noget højere end de landsdækkende besvarelser på tværs af aldersgrupperne på henholdsvis 7 % og 23 %.

Det er måske meget logisk, da det er på Hovedstadens lejligheder, vi har set de største prisstigninger det seneste år, lyder det fra Home.

Mænd mindre i tvivl
Som i mange andre spørgeundersøgelser er det også her kvinderne, der er mindst skråsikre på, hvordan boligpriserne vil udvikle sig det kommende år, viser YouGovs analyse for home.

Således er det 32 % af kvinderne, der svarer ’ved ikke’ på spørgsmålet om deres forventning til boligprisudviklingen, mens det til sammenligning kun er 17 % blandt mændene.

På tværs af kønnene giver det 25 %, som svarer ’ved ikke’ i undersøgelsen.

  • ”Det vidner om, at ret mange – måske belært af de seneste par års overraskelser – helt forståeligt er usikre på, hvordan boligpriserne kommer til at udvikle sig i 2024,” siger Henrik Hauthorn Jensen fra home.


Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for home. Der er i alt gennemført 2038 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år

Foto: Palle Skov

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder