Boligejernes salgshumør er tilbage på ’normalen’

Ny måling: Så mange vil sælge inden sommerferien - Lidt færre med salgsplaner end for 3 måneder siden

29. januar 2024

I det nye home Sælgerbarometer, som analysevirksomheden YouGov udarbejder hvert kvartal, fortæller 13 % af landets boligejere, at de har planer om at sælge deres bolig i løbet af det kommende halve år.

Det svarer stort set til andelen for et år siden og også i april 2023, men det ligger under målingerne i juli og oktober sidste år, hvor det var 15 % af boligejerne, der oplyste, at de havde planer om at sælge.

Gennemsnittet for alle kvartalsmålingerne siden 2017 med svar fra næsten 29.000 boligejere er på 14 %.

Interesse for huse mest stabil
Det er interessen for et hussalg, der er ret stabil, mens der er en nedgang i planerne om at sælge en lejlighed siden juli, og i antallet af potentielle sommerhussælgere siden oktober.

”Der er nok en del lejlighedsejere, der har forsøgt at sælge på bølgen af den øgede interesse fra køberne op til årsskiftet og i ikrafttræden af de nye skatteregler, og for en pæn del af dem er det lykkes, viser de gode salgstal fra årets sidste måneder,” forklarer Homes boligmarkedsanalytiker Henrik Hauthorn Jensen.


Han forventer en lidt roligere start på året, hvad angår lejlighedssalget i hovedstaden.

”De øvrige markedsvilkår – ikke mindst renteudviklingen – er afgørende for, hvor mange der kommer i mål med deres købs- og salgsplaner det næste halve års tid,” siger Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

Undersøgelsen fra YouGov og Home fortæller også om danskernes lyst til at købe bolig.

Det er ca. 15 %, der svarer, at de har planer om at købe bolig i løbet af det kommende halve år.

For tre måneder siden var det 17 %, der fortalte, de havde planer om boligkøb.

Målt siden 2017 er det i snit 14 %, der har boligkøbsplaner, viser YouGov og homes spørgeundersøgelse.

 

Foto: Palle Skov

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder