Sikker mail hos home

Hos home er dine oplysninger i sikre hænder

Når du er kunde i home, foregår skriftlig kommunikation fra home via myhome og dokument download, så dokumenter med personlige oplysninger ikke behøver at blive sendt direkte i mails. Dermed sendes informationerne frem og tilbage over en sikker krypteret forbindelse.

home udveksler derudover informationer om ejendomshandlerne med pengeinstitutter og andre rådgivere via en fælles e-bolighandel-løsning. Her foregår kommunikationen også krypteret.

Når home udveksler information via mail med andre samarbejdspartnere, så sker det i videst mulig udstrækning via sikker mail. Sikker mail betyder, at mailen sendes via en krypteret forbindelse (TLS 1.2), så den ikke kan opfanges af andre undervejs. Vores mail-server vil i udgangspunktet altid forsøge at sende mails sikkert. Kun i tilfælde, hvor modtageren ikke understøtter dette, sendes mails ukrypteret.

Vi har undersøgt alle mails i en periode og kan se at over 999 mails ud af 1000 sendes krypteret. Det vil sige, at det i praksis er standard for alle mail domæner, som vi ofte mailer med, at der sendes krypteret med TLS 1.2.

Det gælder både virksomheder og dem, der ofte anvendes af private, som f.eks. @gmail.com, @hotmail.com, @icloud.com, @live.dk, @yahoo.dk, @mail.dk m.v.

Derudover har home sammen med en del samarbejdspartnere sat kommunikationen op, så der sendes krypteret og dermed sikret. I dag gælder det følgende – og listen bliver hele tiden længere: Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Jyske Bank, MT Højgaard, Realkredit Danmark, BRF, mfl.

Ønsker din organisation også at udveksle sikker mail med home, så foregår det via opsætning af en tvungen TLS 1.2 forbindelse mellem home.dk og jeres domæne. Kontakt os i itafdelingen@home.dk for yderligere information.

Pr. 1. januar 2019 stiller Datatilsynet nye krav til krypteringen af mails med personfølsomme data, der udveksles i den private sektor. Ovenstående valg af kryptering på transportlaget er basereret på homes risikovurdering og stillingtagen til vores kommunikation med vores kunder.