Så mange danskere synes vindmøller og solceller er de værste naboer

9. november 2023

Modstanden mod vindmøller og solcelleparker som nabo er langt mindre end mod veje og baneskinner, viser spørgeundersøgelse fra YouGov og home

En ny undersøgelse sætter tal på, hvordan danskerne ser på naboskabet til vindmøller og solcelleparker.

Det er interessant, fordi regeringen vil gøre det lettere at opføre energiparker på land og lokker med højere kompensation til naboerne til vindmølle- og solcelleanlæg. Målet er mere grøn energi (se faktabokse).

Meningsmålingen* gennemført af analysevirksomheden YouGov og home giver et hint om, hvordan danskerne ser på det at være nabo til grøn energi.

 • Hver 11. dansker (8,8 %) mener, at vindmøller er en af de tre værste naboer, de kan forestille sig at få.
 • Hver 24. dansker (4,1 %) peger på en solcellepark.


Undersøgelsen peger i retning af, at modstanden mod vindmøller er størst i det vest- og sydjyske.

 • I Sydjylland er det 12,7 % af de adspurgte, der har vindmøllerne på listen, mens det er 12,0 % i Vestjylland.

I målingen er danskerne også spurgt til en række andre naboer - så som trafikerede veje, jernbaner og landbrug.

Energiparker giver bekymring
”Det er umiddelbart et fåtal af os, der ligefrem ser vindmøller og solceller som de mest uønskede naboer. Langt flere har f.eks. jernbane eller en trafikeret vej som det værste naboskab," siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i home.

Naboskab til byggerier, tekniske anlæg, baner og veje - og særligt nye projekter - kan bekymre, påpeger mæglerkæden.

"Alle kender til vindmøller og solcelleparker fra køreture rundt i landet – men ikke nødvendigvis som nabo. Vi tolker målingen, at nye energiparker – ligesom nye veje og jernbaner – giver anledning til bekymring: Kan jeg høre og se noget, påvirker det min boligs værdi osv.? Derfor er det også vigtigt, at der er dialog og mest mulig hensyntagen til naboerne, når de planlægges," siger talspersonen i home.

Undersøgelsen viser også at:

 • Flere end hver fjerde (27,9 %) har jernbane blandt de værste naboer og hver tredje (32,5 %) har en trafikeret vej.
 • Det giver en placering som henholdsvis nummer 3 og 4 på listen over det værst tænkelige naboskab.
 • Vindmøller er nede på 9. pladsen og solceller på 14. pladsen ud af 15 svarmuligheder.

Baggrund: Energiplanen der skal give mere grøn energi
I de næste år vokser behovet for strøm voldsomt, og uden nye tiltag forventer man alene frem mod 2030, at strømforbruget i Danmark stiger med ca. 50 procent. Med klimaforandringer og krigen i Ukraine er energiuafhængighed og grøn strøm vigtigere end nogensinde.

Det kræver vindmøller og solceller på land - og mange flere af dem, for det er den hurtigste og billigste vej til et mere grønt og sikkert Danmark.

Kommuner og virksomheder har meldt en række områder ind, hvor der kan ligge større energiparker, og 32 områder er screenet til at være potentielle energiparker.

Regeringen vil firedoble den samlede elproduktion fra sol og landvind frem mod 2030.

Og det skal ske med mindre bureaukrati, i dialog med kommunerne og med solid lokal forankring og større kompensation til naboer og lokalsamfund.

Fakta: Kompensation for vind og sol

 • Kompensationsordningerne skal forbedres markant, så naboer og lokalsamfund får flere penge og fordele ved at bo tæt på solceller og vindmøller.
 • Det betyder, at ved en firedobling af elproduktionen bidrager opstillerne med op til yderligere ca. 2,5 mia. kr. til i alt 4,5 mia. kr. frem mod 2030, lyder udspillet fra regeringen.
 • Kompensationen går til grøn pulje, som kan bruges til aktiviteter i lokalsamfund og til VE-bonus til naboer til de vedvarende energianlæg. Det kan give naboer en gennemsnitlig stigning fra ca. 9.000 kr. til 14.000 kr. om året i skattefri bonus.

 

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for ejendomsmæglerkæden home inden regeringens energiudspil om flere energiparker og den forhøjede kompensation blev præsenteret 9. oktober, men hovedtræk i planen var dog allerede kendt via forskellige presseomtaler. 

Der er i alt gennemført 2058 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 29. september - 6. oktober 2023. Spørgsmålet lød: Hvilke af følgende ville være dine tre værste 'naboer'? Du kan markere op til 3 svar.

Undersøgelsen om værste naboer
Statistisk usikkerhed i parentes:

  • Solceller 4,1%
   ( +/- 0,86)
  • Vindmøller 8,86 %  
   (+/- 1,23)
  • Jernbane 27,9 %
   (+/- 1,94)
  • Trafikeret vej 32,47 %
   (+/- 2,02)

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder