Februar blev en blandet omgang på boligmarkedet

4. marts 2024

Et normalt forår kan være i vente i boligmarkedet, men det er for tidligt at sige, hvor lunt det bliver - i tre regioner faldt hussalget, i to steg det, viser 'Boligbrief' fra home og Danske Bank

Januar var måned ét efter de nye boligskatter – og det kunne tydeligt ses hos mæglerne. I februar fortsatte aktiviteten ned på landsplan, viser Boligbrief for februar fra home og Danske Bank.

Boligbrief samler alle fremvisninger og handler i mæglerkæden og giver dermed et aktuelt billede af boligmarkedet.

Tallene er sæsonkorrigerede og tre måneders glidende snit for at fremhæve den underliggende tendens i markedet.

Landstallene i Boligbrief viser, at fremvisninger og handler pegede ned fra januar til februar, mens boligpriserne steg en smule.

 • Fremvisningsindekset, et tidligt signal om fremtidig salgsaktivitet, viser et fald på 1,4 procent for villaer og rækkehuse. For ejerlejligheder er faldet 4,1 procent og sommerhuse på 3,2 procent.

 • Handelsindekset viser et fald på 1,9 procent for villaer og rækkehuse. Salget af ejerlejligheder har oplevet et dyk på 7,5 procent, og det samme ses for sommerhusene.

 • Prisindekset viser, at huspriserne og lejlighedspriserne stort set er uændrede med et plus på 0,1 procent. Sommerhuse har oplevet en prisstigning på 4,5 procent.

Anderledes er billedet, når vi kigger et år tilbage. Handler og priser ligger væsentligt højere end samme måned – og det gælder både huse, lejligheder og sommerhuse (se faktaboks i bunden).

Zoomer vi ind på hussalget i regionerne (se tal i vedhæftet PDF), viser Boligbrief klare forskelle.

 • Her var fremgang i hussalget i Midtjylland og Syddanmark, mens salget er gået tilbage i Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland. Størst er nedgangen i hussalget i Hovedstaden.
”Det var ventet, at vi ville se de største udsving i Hovedstaden, hvor boligsalget også steg mest i løbet af 2023,” siger Henrik Hauthorn Jensen, talsperson og senior kommunikationskonsulent i home.

Boligbrief giver også indblik i lejlighedssalget i Hovedstaden.

 • Her viser handelsindekset, at der i lighed med husene også er solgt færre lejligheder, et fald på 6,4 procent handler.

 • Priserne holdt sig dog stabile på lejlighederne: I regionen som helhed et plus på 0,2 procent og lidt mere i Københavns Kommune, et plus på 0,3 procent. Handelspriserne på husene i Hovedstaden steg 0,5 procent fra januar til februar.

Ved første øjekast kan det se ud til, at foråret er længere væk, end kalenderen viser nu. Men her er – måske – spæde tegn på, at foråret kan blive normalt på boligmarkedet.

”Hvis vi udelukkende kigger på de rene månedstal – altså uden sæsonkorrektion og glidende snit – så er der solgt flere boliger end i januar og december, så vi ser altså en sæsonstigning, som vi plejer – bare mindre end normalt kan man sige. Det er positivt efter flere år med ’unormale’ tider og mange udsving på boligmarkedet,” siger Henrik Hauthorn Jensen og peger på, at de kommende måneder derfor bliver ekstra interessante at følge.

Ifølge homes Køberbarometer har 15 % af danskerne planer om at købe bolig inden sommerferien, og det er lidt højere end interessen for et år siden og også højere end gennemsnittet for alle kvartalsmålinger i Homes og YouGovs køberbarometer siden april 2017, der ligger på 14 %.

Lunest i svinget ligger salget af villaer og rækkehuse. I handler er husene klart over sidste år og ikke så langt fra 2022 – og det er naturligt, mener home.

”De fleste husejere kan se, at boligskatten er faldet, og sammen med en lavere rente og mere ind på lønkontoen er der gode muligheder for at blive boligejer,” siger Henrik Hauthorn Jensen

Faktaboks 'Boligbrief' på landsplan:

Boligmarkedet januar - februar 2024

Fremvisningsindeks

 • Villaer og rækkehuse: Antallet af fremviste huse er faldet 1,4%
 • Ejerlejligheder: Antallet af fremviste ejerlejligheder er faldet 4,1%
 • Sommerhuse: Antallet af fremviste sommerhuse er faldet 3,2%

Handelsindeks

 • Villaer og rækkehuse: Antallet af solgte huse er faldet 1,9%
 • Ejerlejligheder: Antallet af solgte ejerlejligheder er faldet 7,5%
 • Sommerhuse: Antallet af solgte sommerhuse er faldet 7,5%

Prisindeks

 • Villaer og rækkehuse: Huspriserne er steget 0,1%
 • Ejerlejligheder: Lejlighedspriserne er steget 0,1%
 • Sommerhuse: Sommerhuspriserne er steget 4,5%

Boligmarkedet - februar 2023 til februar 2024

Fremvisningsindeks

 • Villaer og rækkehuse: Antal fremviste huse steget 5,2%
 • Ejerlejligheder: Antal fremviste ejerlejligheder faldet 7,3%
 • Sommerhuse: Antal fremviste sommerhuse faldet 11,8%

Handelsindeks

 • Villaer og rækkehuse: Antal solgte huse steget 31,4%
 • Ejerlejligheder: Antal solgte ejerlejligheder steget 18,8%
 • Sommerhuse: Antal solgte sommerhuse steget 2,5%

Prisindeks

 • Villaer og rækkehuse: Huspriserne steget 4,8%
 • Ejerlejligheder: Lejlighedspriserne steget 5,5%
 • Sommerhuse: Sommerhuspriserne steget 17,8%

Kilde: home Boligbrief for februar, home og Danske Bank
Foto: Palle Skov

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder