Barometer: Boligjagt på skatterabat bremser markant op

27. oktober 2023

Skatterabat står ikke så højt på listen længere – men lysten til at handle bolig er fortsat høj og intakt, viser nyt barometer fra YouGov for ejendomsmæglerkæden home

 

Det boost, som den nye boligskat fra 2024 har givet boligmarkedet de seneste måneder, aftager nu markant.

Det viser et aktuelt barometer fra YouGov og home, der hvert kvartal opgør danskernes interesse for at købe og sælge bolig inden for det næste halve år.

  • I oktober-målingen svarer 16,6 % af danskerne ganske vist, at de har planer om at købe bolig, og 15,1 % af boligejerne siger, at de har salgsplaner af hjemmet. Det er højere end det historiske gennemsnit for barometeret og det højeste i år.

Men langt færre danskere end tidligere svarer, at muligheden for en eventuel skatterabat inden nytår er ’en af flere’ eller ’en afgørende’ årsag til deres planer.

Ønsket om at opnå skatterabat på boligen har især fremrykket handler i hovedstadsområdet, fordi det er her, at boligskatten stiger mest – og især for lejlighederne.


Køb på grund af skatterabat løjer af

Det er også i tallene for Region Hovedstaden, at den nye udvikling for alvor slår igennem, viser barometer-målingen.

  • I Hovedstaden svarede hele 36 % af boligejerne i juli, at boligskatten skubbede væsentligt til salgsplanerne (dvs. ’en af flere’ + ’en afgørende’ årsag). I målingen for oktober er andelen faldet til 21 %.

  • Mange boligkøbere i Hovedstaden, 39 %, var meget motiverede af boligskatten tilbage i juli. I oktober er det kun 20 %.

”I flere måneder har markedet fået et boost af den nye boligskat med mere til salg og flere handler, men i den kommende tid ser køberne og sælgerne ud til at være mindre motiverede af en mulig skatterabat,” siger Michael Dalsager, der er talsperson og senior kommunikationskonsulent i home.

home ser tre oplagte årsager til, at færre har planer om at handle bolig med skatterabat for øje.

  • Mange har allerede handlet bolig i løbet af året.
  • De nuværende boligejere – og det samme gælder køberne – kender nu den foreløbige ejendomsvurdering (udsendt af Vurderingsstyrelsen i september) og har dermed et bedre grundlag at vurdere skatten for den konkrete bolig på. De fleste husejere står til at få en lavere boligskat.
  • Og så rykker deadline for skatterabat så tæt på, at nogle købere – og sælgere – tvivler på, om de kan nå det.

Tid endnu til at sikre sig skatterabat
Selv om deadline for skatterabat er tæt på nu, så er der fortsat tid. 

Senest har Vurderingsstyrelsen i et svar til Dansk Ejendomsmæglerforening bekræftet, at det er overtagelsesdatoen på købsaftale, skøde og lignende, der er afgørende – altså senest 31. december 2023.

Men en sælger og en køber kan godt aftale en juridisk overtagelse, der ligger forud for det tidspunkt, hvor sælger skal fraflytte ejendommen, forklarer home.

”Sagt med andre ord behøver du som sælger ikke fraflytte hjemmet inden nytår, og som køber skal du ikke have adresse i boligen inden nytår. Det betyder, at du er mindre tidspresset på at arrangere flytning, når blot den juridiske overtagelse er før nytår, fremhæver Michael Dalsager.

Læs om den nye boligskat og beregn din boligskat

Se flere bolignyt nyheder...

...og læs mere om boligen og boligmarkedet.

Se bolignyt nyheder