Menu

home Fremvisningsindeks juni 2016

Flere på fremvisning i juni - især lejlighederne rykker

13. juli 2016

home Fremvisningsindeks for juni viser en stigning fra maj til juni på 0,5 % for huse og 2,3 % for lejligheder. Sammenlignet med for et år siden, halter køber-interessen dog forsat efter.

Resumé:

  • homes fremvisningsindeks, der måler udviklingen i antallet af fremvisninger hos home, viser, at antallet af fremvisninger af huse steg med 0,5 procent, mens antallet af fremvisninger af ejerlejligheder steg med 2,3 procent fra maj til juni (sæsonkorrigeret), når man måler som et tremåneders glidende gennemsnit.
  • Over de seneste tre måneder er antallet af fremvisninger af huse og ejerlejligheder steget med henholdsvis 1,4 procent og 4,2 procent. Det peger på en stigende handelsaktivitet over sommeren.
  • Antallet af fremviste huse og ejerlejligheder var i juni henholdsvis 8,4 procent og 15,3 procent lavere end samme måned sidste år.
  • Fremvisningerne af ejerlejligheder er faldet kraftigt det seneste år, men kommer også fra et meget højt niveau sidste år, hvor der var ekstraordinært meget fart på markedet for ejerlejligheder. På villamarkedet har fremvisningerne været mere eller mindre konstante siden august.

Ifølge homes fremvisningsindeks, som er en pålidelig indikator for den fremtidige handelsaktivitet på boligmarkedet, steg antallet af fremvisninger af huse med 0,5 procent (hvilket i praksis vil sige, at de var uændrede), mens antallet af fremvisninger af lejligheder steg med 2,3 procent fra maj til juni (sæsonkorrigeret) – når man måler udviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit. Antallet af fremviste huse og ejerlejligheder i juni var henholdsvis 8,4 procent og 15,3 procent lavere end i juni sidste år.

Selvom fremvisningerne af lejligheder steg i juni, har vi stadig set en klar tilbagegang over det seneste års tid. Her skal man huske på, at selvom et fald i antallet af fremvisninger på 15 procent over det seneste år lyder meget voldsomt, så var netop foråret sidste år også en periode med meget høj handelsaktivitet. Det skal blandt andet ses i lyset af de kraftige rentefald, vi så sidste forår. Det er derfor ikke så mærkeligt, at vi har set en korrektion tilbage mod et mere normalt niveau.

For husenes vedkommende har udviklingen været noget mere jævn end for ejerlejlighederne. Fremvisningen af villaer har da også taget et væsentligt mindre dyk end ejerlejlighederne, og det ser ud til, at aktiviteten på villamarkedet har stabiliseret sig på det nuværende niveau.  

'Temperatur-måler' for salget
homes fremvisningsindeks for huse og ejerlejligheder er gode ledende indikatorer for den fremtidige udvikling i handelsaktiviteten, idet der er en vis forsinkelse, fra folk begynder deres boligjagt, til de rent faktisk køber en bolig. Denne forsinkelse er typisk på et par måneder. En stigning i antallet af fremvisninger på 1 procent betyder således typisk en stigning i antallet af handler på 1 procent 1-2 måneder efter, om end dette ikke er en naturlov. Dermed peger stigningen i antallet af fremvisninger i juni måned på en øget handelsaktivitet over sommeren.

Med homes fremvisningsindeks får man dermed et godt indtryk af den aktuelle temperatur på boligmarkedet, da fremvisningsindekset kan belyse, om boligsalget vil være stigende eller faldende i de kommende måneder. Det er relevant, da boligefterspørgslen er væsentlig for prisdannelsen på boligmarkedet på kort sigt. Hvis der er større efterspørgsel på boliger, så presser det alt andet lige boligpriserne op. Yderligere har fremvisningsindekset den fordel, at antallet af fremvisninger hurtigt kan opgøres, mens registreringen af det faktiske salg tager lidt længere tid. 

Kommentar til home Fremvisningsindeks for juni, relationschef Mads Ellegaard:
home har sammen med Danske Bank udsendt tal for kædens fremvisninger i juni. Tallene viser, at der er flere fremvisninger af såvel huse som lejligheder i juni sammenlignet med maj.

”Boligmarkedet er for alvor vågnet af sin tornerosesøvn i maj og juni. Der er mere gang i fremvisningerne, og salget er også vågnet op til dåd efter en nedgang i de tidlige forårsmåneder.

Stigningen i fremvisninger sender et signal om endnu flere handler de kommende par måneder, da der typisk går 1-2 måneder, fra man er ude og se på bolig, til man handler.

Især interessen for lejligheder er blusset op igen, og både i maj og juni topper salget i Home i de samme måneder sidste år. Vi forventer også et godt salg i august og september pga rekordoptag på de videregående uddannelser, som vil give en del forældrekøb af lejligheder. Den lave rente betyder, at det ikke koster forældrene meget mere end sidste sommer, selv om priserne på lejligheder er steget.

Den klart største del af lejlighederne bliver dog solgt til ’almindelige’ købere, der ønsker at bo centralt og i byen – og en del af lejligheds-salgene er fortsat nye projekter.

Den ultralave rente påvirker uden tvivl markedet lige nu. Den er dykket de seneste uger med klar effekt på salget – nøjagtigt som vi så det sidste år i februar, marts og april.

Med den store magt renten har over danskernes boligkøb, kan vi – trods prognoser om at relativt mange vil købe bolig de kommende måneder - ikke være sikre på, at de flotte salgstal holder sig den kommende tid. Vi forventer, at salget vil falde tilbage på mere normalt niveau igen, hvis renten kravler op – og ligeledes rummer uroen efter briternes exit til EU en usikkerhed, der kan påvirke boligmarkedet på sigt.”

Se hele homes Fremvisningsindeks for juni 2016 her (PDF)

Se alle homes Fremvisningsindekser her

/

Bestil salgsvurdering

Udfyld info om boligen, du gerne vil have vurderet samt dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale en tid til vurderingen.

Info om boligen, der skal vurderes:

Bolig info

Når du bestiller en salgsvurdering, giver du tilladelse til at home må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon med henblik på en dialog om salg af boligen.

/

Kom i KøberKartotek

Bliv skrevet op i home KøberKartotek og få hurtig besked, når der er boliger, som matcher dine boligønsker.

Vælg dine boligønsker

Ejendomstype
Pris og ejerudgift
Størrelse
Energimærke
Andre kriterier

*home boliger

Accept af betingelser
Når du siger ja til at komme i home KøberKartotek, accepterer du, at home må sende dig mails, når der er boliger, som opfylder dine ønsker.
Kontaktinfo

Få VærdiTjek

Indtast info om dit hjem, upload billeder, og få en mail med en vejledende salgspris direkte fra din lokale mægler indenfor et par hverdage.

Vent venligst imens vi uploader dine billeder. Det kan tage et par minutter, hvis billederne er store eller netforbindelsen er langsom.

Kontakt information

Info om boligen der skal vurderes

Bolig info

Upload op til 5 billeder af din bolig.

Når du bestiller et VærdiTjek, giver du tilladelse til, at home må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon med henblik på en dialog om salg af boligen.

Få vores nyhedsbrev