Erhverv til salg

Industrivej 2, 7470 Karup J

0 m2 lager & produktion

Kontant 3.950.000 kr.


Ejendommen er beliggende på synligt hjørne i Karup By. Det samlede grundareal udgør 12.548 kvm med god mulighed for udendørs oplag og udstilling. Dr vil efter forhandling være mulighed for at erhverve et særskilt grundareal på 3.213 kvm. Ejendommen er beliggende i område 1 i lokalplan 1.30. for et erhvervsområde ved Viborgvej i Karup. Der må på grunden indrettes til industri. lager og værkstedsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten må ikke ovestige 50% og højden kan maksimalt andrage 8,5 meter.

På ejendommen er idag beliggende en bygning på 1.991 kvm., som har været anvendt til træindustriel produktion, og som idag anvendes til opvarmet lager. Endvidere uopvarmet lagerbygning på 488 kvm, som er uopvarmet. Der forefindes endvidere en bolig på 128 kvm, som trænger til væsentlig istandsættelse.

En del af bygningerne er aktuelt udlejet, og en køber vil have mulighed for at fortsætte disse udlejning.


Kontakt mig hvis du er interesseret eller har spørgsmål

Ib Stampe
home Herning

Ansvarlig indehaver, ejendomsmægler, MDE

ibstampe@home.dk

40348699

40348699

96274500

96274500